De kleine lettertjes

Privacybeleid, intellectueel eigendomsrecht en copyright

Uw privacy wordt door ons ernstig genomen

We behandelen uw persoonlijke gegevens dan ook met de grootste zorgvuldigheid en dragen zorg voor de beveiliging ervan. Deze website is eigendom van Hippo-Circle (HC hier verder vernoemd), een concept en handelsnaam van HorsePower BV. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten en copyright

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HC (HorsePower BV) of rechthoudende derden. Wat deze laatste betreft worden datafiches op ons webplatform getoond, commerciële posities ingenomen, nieuwsberichten opgenomen, etc. In de contracten die we met onze klanten afsluiten, verenigingen of andere derden die materiaal aanleveren, verkregen we hiervoor de toestemming. Klanten, partners of leden die hier vragen of opmerkingen bij hebben, kunnen ons hierover schriftelijk contacteren via admin@hippo-circle.be

Bij betwistingen betreffende de inhoud of de intellectuele eigendomsrechten ervan op ons online platform, kan u ook via admin@hippo-circle.be schriftelijk een vraag of klacht doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen door ons met hoge prioriteit zorgvuldig behandeld worden.

De informatie op ons online platform is enkel informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

HC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of andere url’s waarnaar gelinkt wordt van op ons online platform. Een link naar een website of andere url kan niet aanzien worden als een expliciete goedkeuring van de inhoud daarvan en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Alle foto’s, teksten, informatie op het HC-platform zijn eigendom van HC of van derden die zich verbonden hebben met HC. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HC.

Privacybeleid

Rechtsgronden van de verwerking

Hippo-Circle (handelsnaam van HorsePower BV) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en dit conform de Europese privacy wetgeving (AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR = General Data Protection Regulation). We streven er naar te voldoen aan de wetgeving betreffende de privacy die op ons van toepassing is.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en na toestemming van de betrokkene. De klant, partner of lid heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te kijken en/of in te trekken.

Verwerkingsdoeleinden

HC verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten, partners en leden voor volgende doeleinden: klanten- en orderbeheer, klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, ledenbeheer, facturatie, verzenden van nieuwsbrieven over sector-gerelateerd nieuws en/of evenementen.

Registratie van lidmaatschap

Als geregistreerd lid kunt u in vergelijking met bezoekers beschikken over extra functies. Opdat u deze functies kunt gebruiken, moeten wij uw gegevens opslaan en verwerken. Daarom moet u uw toestemming geven voor het opslaan en verwerken van uw gegevens, indien u zich als lid van HC op onze website registreert.

Wanneer u zich als lid registreert, vragen wij naar de volgende gegevens van u:

  • Uw aanspreekvorm, voornaam, familienaam
  • Volledig adres
  • Email-adres
  • Geboortejaar
  • Hippisch profiel
  • Telefoon of gsm nr
  • geboortedatum

Volgende gegevens zijn optioneel en worden door u volledig vrijwillig vrijgegeven:

Het registreren van deze gegevens is noodzakelijk om u als lid van HC te kunnen identificeren, en over uw volledig adres te beschikken om bvb een geschenk toe te sturen, of indien u HC ambassadeur bent of aan een wedstrijd deelneemt (georganiseerd door HC) promotiemateriaal kunnen toe te sturen, …

De gegevensverwerking vindt plaats op uw verzoek en is volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter B Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist voor de genoemde doeleinden. Deze persoons-gerelateerde gegevens worden door ons zo lang opgeslagen totdat u uw toestemming voor deze verwerking herroept of wij de verwerking van de gegevens stopzetten, tenzij wij volgens artikel 6 lid 1, 1e zin, letter c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewarings- en documentatieplichten verplicht zijn om deze langer te bewaren. Elk lid van HC kan na registratie van het lidmaatschap op eender welk moment inloggen op zijn/haar profiel en zelf bvb. een adreswijziging doorvoeren.

Clickgedrag

Op deze site worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan sitebezoekers en leden verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van diensten en informatie op ons online platform maken wij gebruik van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

Functionele (noodzakelijke) cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst.


Bijhouden statistieken

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics & Nimbu Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Inhoud van externe bronnen

Op de website kunnen functionaliteiten van ”third party services” zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn of om specifieke toepassingen te laten draaien op de website. Deze functionaliteiten werken door een code die van deze third party services zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies maar HC werkt uitsluitend samen met bedrijven en organisaties die ook de regelgeving op vlak van privacy naleven.

- Youtube: cookies verbonden aan ingesloten YouTube video's.

Advertentiecookies

HC laat het niet toe dat advertenties van derde partijen op de Hippo-Circle website verschijnen tijdens uw bezoek. HC doet er alles aan om haar website op een optimaal aangename wijze ervaren kan worden. Wij maken wel gebruik van Google Remarketing Tag, een dienst van Google die advertenties voor ons bedrijf toont naar aanleiding van je bezoek aan onze website. Informatie over hoe je je kan afmelden voor het gebruik van Google-cookies in de Instellingen voor advertenties van Google. Je kan je ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies

U kan de installatie van cookies weigeren via de browserinstellingen. U kan na het bezoek aan de website of op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. Instructies vind u op de website van uw browser:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge

Wanneer u cookies uitschakelt, houdt u er best rekening mee dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Doorgeven aan derden

Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de vooropgestelde doeleinden en voor zover wettelijk toegestaan volgens art. 6 lid 1, 1e zin, letter B AVG voor de afwikkeling van contractuele relaties met u, worden uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden doorgegeven. Dit is van toepassing voor onze klanten, partners en leden en bvb. voor het thuis leveren van een geschenk als HC lid, of indien u HC ambassadeur bent of aan een wedstrijd deelneemt (georganiseerd door HC) promotiemateriaal kunnen toe te sturen, … Wij werken hierbij samen met de postorderdienstverleners, die uw zendingen transporteren en met een dienstverlener, die er zich ten opzichte van ons toe heeft verplicht om de privacywetgeving na te leven. HC zal nooit uw persoonsgerelateerde gegevens verstrekken aan derden voor marketing- of commerciële doeleinden.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking en bezwaar persoonsgegevens

Een klant, partner en lid heeft steeds recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft een klant, partner en lid het wettelijk recht om inzage van zijn persoonsgegevens te bekomen met het oog op een eventuele correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Elk lid van HC kan na registratie van het lidmaatschap op eender welk moment inloggen op zijn/haar profiel en zelf bvb een adreswijziging doorvoeren.

Indien u uw lidmaatschap volledig wenst te laten verwijderen, dan kan dit mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag om deze gegevens te verwijderen. We verbinden ons ertoe hier binnen de wettelijke termijn gevolg aan te geven.

Wij hopen u met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met uw gegevens. En uiteraard: als u vragen of opmerkingen hebt, dan horen we die graag! Zo kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren.

Contactgegevens en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

HIPPO-CIRCLE (HC genoemd), concept en handelsnaam van
HorsePower BV
Tiensesteenweg 65
B - 3360 Bierbeek
E-mail: admin@hippo-circle.be
Telefoon: +32 (0)2 669 95 27